Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

<%@ Page Language="VB" Debug="true" %> <% Dim Tantargy() As String={"Matematika","Fizika","Szmtstechnika (programozs)","Alkalmazs"} Dim Jel() As String={"m","f","i","a"} Dim MaxIndex As Integer = Tantargy.Getupperbound(0) Dim Ev As Integer=DateTime.Today().Year %>

Foldal - Izsk-verseny - Az elz vek feladatsorai

Az Izsk Imre Gyula termszettudomnyi verseny feladatai

A pdf fjlokat clszer elszr letlteni, majd a sajt gprl megnyitni.

Az elz vek feladatsorai

    <% Dim I, J As Integer Dim Ut, Fajl As String Dim Kezd As Boolean Ut = Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED") Ut = Left(Ut,Ut.Length-12) & "feladat\" For I=0 To MaxIndex Response.Write("
  • ") Response.Write(Tantargy(I)) Response.Write("
    ") Kezd = True For J=2002 To Ev Fajl=J & Jel(I) & ".pdf" If IO.File.Exists(Ut & Fajl) Then If Not Kezd Then Response.Write(", ") Response.Write("") Response.Write(J & "") Kezd = False End If Next Response.Write("
    ") Response.Write("
  • ") Next %>

Feladatsorok 19922001 (sszelltotta: Kiss Zsolt)


www.zmgzeg.edu.hu
Látogatók 2020. jan. 1. óta
(Pageviews: a megnyitott oldalak száma)
Flag Counter