Zalaegerszegi Zrínyi Miklós GimnáziumFőoldal - Minősített Tehetséggondozó Műhely

Minősített Tehetséggondozó Műhely (2017-2021)


Műhelymunkák
2017/18. tanév
2018/19. tanév
2019/20. tanév
2020/21. tanév
2021/22. tanév

2022/23. tanév
2023/24. tanév
Tehetséggondozó programok
2017/18. tanév
2018/19. tanév
2019/20. tanév
2020/21. tanév
2021/22. tanév

2022/23. tanév
2023/24. tanév
Képzések
2017/18. tanév


Műhelymunkák


2017/18. tanév


2017. november 22.
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita: A hatékony tehetséggondozás kulcsa az érzelmi intelligencia
Hálózati együttműködés a tehetséggondozó intézmények között:
9 iskola tanárai vettek részt a rendezvényen, összesen 76 pedagógus.
Képek

2017. december 14.
Christmas Workshop: Karácsonyi témájú műhelyfoglalkozás angoltanárok (5-12. évfolyamon tanítók) számára
Egy karácsonyi dal bemutatása a 10.b osztály diákjai által: I Want a Hippopotamus for Christmas
Karácsonyi témájú szókincsfejlesztő feladatlapok kitöltése és interaktív feladatok megoldása a jelenlevő kollégák bevonásával, karácsonyi karaoke.
5 iskola tanárai vettek részt a rendezvényen, összesen 20 pedagógus.
Előadó: Adroviczné Tüske Ágnes (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek

2018. március 27.
XXI. századi fizikai kísérleti bemutató. Mikor szakítsunk a hagyományossal?
Érdekes kísérletek és mérések számítógéphez csatlakoztatható szenzorokkal.

A bemutató célja, hogy a kísérletek mellett bemutassa a számítógéphez köthető szenzorokkal végzett mérések előnyeit és a tanórán történő kiértékelésükben rejlő lehetőségeket.
Négy iskola fizikatanárai vettek részt a rendezvényen.
Előadó: Pálovics Róbert mestertanár (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek

2018. május 8.
Fári János: Algo-Ritmus (tippek és trükkök tanítóknak)
Helyszín: Eötvös József Általános Iskola (Zalaegerszeg)
Résztvevők: Általános iskolai informatika szakos tanárok a zalaegerszegi tankerület iskoláiból.
Fári János bemutatót tartott a Robotméhecske alkalmazásáról.
Az eszköz használatát a műhelymunka keretében a régió általános iskolai tanárai sajátíthatták el.
Előadó: Fári János (Kecskemét - a Robotcsámborgás kitalálója)
Képek

2018/19. tanév


2018. október 16.
IATEFL Regional Cafe
Adott kulturális témakör bevezetése és feldolgozása különböző/egyéni korcsoportokban és KER szinteken.
Halloween angol nyelvterületeken differenciált oktatása
Résztvevők: 18 angol szakos tanár
Előadó: Zimborás Beatrix
Képek

2018. november 6.
Konfliktuskezelés a tehetséggondozásban
A konfliktus fogalma, fajtái rövid elméleti bevezetés után a hatékony megoldási stratégiák, technikák ismertetése és alkalmazása a résztvevők által hozott esettanulmányok konkrét megbeszélésével.
A konstruktív, erőszakmentes konfliktuskezelés szemléletének erősítése és/vagy formálása.
Résztvevők: 30 pedagógus 6 intézményből
Előadó: Dr. Padányi Zsoltné
Képek

2019. február 19.
Okoseszközök használata. Fejleszt vagy rombol? A függőség kialakulása és megoldásaink
A képernyőzés és a fejlődő idegrendszer. Életkorhoz illő használat. Hogyan válik valaki függővé? A Patkány Hotel-kísérlet, Közösségi média: kapcsolat vagy illúzió? Van védelem? Tanítható? Mire való a gép? Mire való az agy, a képernyő?
Résztvevők: 63 pedagógus
Előadó: Uzsalyné Dr. Pécsi Rita
Képek

2019/20. tanév


2019. szeptember 24.
Okostelefon okos használata a tanórán
A digitális környezet bevonása a tanórai munkába.
Résztvevők: 23 pedagógus
Előadó: Bőczén Csaba
Képek

2019. október 18.
Hogyan kezdjünk programozni?
„Dr. Zsakó László tanár úr az 1980-as évek kezdete óta foglalkozik a személyi számítógépek közoktatásbeli alkalmazása lehetőségeinek kutatásával mind didaktikai-módszertani, mind pedig a legkülönfélébb tantárgyakban való fölhasználásának szempontjából. Részt vesz a Nemzeti alaptanterv (Nat) és kerettantervek több változatának kidolgozásában. Egyetemi oktatási feladatai a tanárszakosokhoz, az informatikusok bevezető programozás tárgyaihoz, valamint az Informatika Doktori Iskolához kötődnek.”
Résztvevők: 23 pedagógus
Előadó: Dr. Zsakó László (egyetemi docens, ELTE)
Képek

2020/21. tanév


2021. március 16.
A tehetség fogalmának fejlődése (ONLINE)
A tehetség definíciója
A rövid történeti áttekintés a tehetség fogalmának változásáról
A különböző tehetségfogalmak és modellek összehasonlítása, vizsgálva a köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket
A serdülőkorú gyermekek probléma mintázata
Résztvevők: 51 pedagógus
Előadó: Tóth Richárd Ferenc iskolapszichológus
Képek

2021. április 21.
Az adattudomány (ONLINE)
Jelenleg új-generációs szekvenálás adatok elemzésével vizsgálja az öregedésre jellemző génexpressziós mintázatokat.
Az előadás célja betekintést adni az adattudomány módszereibe.
Öregedéssel kapcsolatos genetikai adatokon mutat be olyan kulcsfontosságú modelleket, melyek széles körben alkalmazottak egyéb, pl. pénzügyi adatokon vagy közösségi hálózatok adatain.
Az előadásban kitér a szakma általános kihívásaira és bemutatja a biológiai adatok elemzése során felmerülő sajátos problémákat.
Résztvevők: 51 pedagógus
Előadó: Ifj. Pálovics Róbert kutató (Stanford Egyetem)

2021/22. tanév


2021. október 22.
Merre tovább informatika? (ONLINE és személyes)
Trendek a magyar és nemzetközi informatikaoktatásban, jó irányba megyünk-e?
Mit vár a felsőoktatás a közoktatástól?
Informatikai tehetséggondozás - kik a tehetségesek, miben tehetségesek, mit kezdhetünk velük?
Résztvevők: 51 pedagógus
Előadó: Dr. Zsakó László (egyetemi docens, ELTE Informatikai Kar)
Képek

2021. november 23.
Digitális jóllét (ONLINE és személyes)
A serdülőkor, mint bio-pszicho-szociális átmenet
Z generáció, digitális bennszülött és digitális bevándorlók összehasonlítása
Közösségi média függőség
Egyéb pszichés veszélyek
Internethasználattal kapcsolatos normaképzés az iskolában és otthon
Résztvevők: 38 pedagógus
Előadó: Tóth Richárd Ferenc iskolapszichológus
Képek

2022/23. tanév


2023. április 18.
Sok színnel, sokszínűen a gráfokról
A magyarországi matematikának egyik kiemelkedő területe a gráfelmélet. A nemzetközi szakkönyvekben, példatárakban nagyon gyakran találkozhatunk hivatkozásokkal magyar matematikusok tételeire, hazánkban kitűzött versenyfeladatok bemutatásával. Ezek a példák megmozgatják a fiatalok fantáziáját, hiszen a problé-mák megoldása szinte minden esetben valamilyen speciális felismerésen, különleges fogalomtársításon alapul, így komoly szellemi kihívást jelent még a matematikailag képzettek számára is. Az iskolai tanórákon a diákok többsége általában csak a legalapvetőbb megoldási lehetőségekkel ismerkedik meg, és egyszerű feladatok megoldására válik alkalmassá. A tanulók rutinszerű példákat oldanak meg, adott tulajdonságú egyszerű gráfokat hoznak létre, és vizsgálják a létezés feltételeit. Ezen foglalkozás keretén belül más szempontok szerint vizsgáljuk meg a gráfokat. Áttekintjük, hogy a gráfok milyen széles körben lehetnek segítségünkre a problémák megoldásában. Tesszük ezt a színek segítségével úgy, hogy kiderüljön, hogy egy ilyen szemléltetéssel még a nehezebb feladatok is könnyebben megoldhatóvá válnak. Elkalandozunk a játé-kok, a sík- és a kombinatorikus geometria, a poliéderek, a versenyek világába, foglalkozunk optimális útvona-lak, elhelyezkedések, kapcsolatrendszerek kialakításával. Eközben találkozunk a gráfelmélet legfontosabb összefüggéseivel, a fokszámokra vonatkozó ismeretekkel, a Turán-tétellel, a fákkal, a síkgráfokkal, az Euler-féle poliédertétellel, a Ramsey-problémákkal és a versenygráfokkal. Az egyes módszerek segítségével nagyon változatos nehézségű és érdekes feladatok megoldását ismerhetik meg a résztvevők. A foglalkozás végén azt is bemutatom, hogy hogyan készíthetünk mi magunk is nevezetes tételek segítségével feladatokat mások számára. Összességében egy jól hasznosítható anyagot szeretnénk adni a kollégáknak az iskolai szakköri munkához.
Előadó: Fonyó Lajos a Keszthelyi Vajda János Gimnázium és az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola mestertanára
Képek

2023/24. tanév


2024. május 14.
A mesterséges intelligencia közeljövője
Mérő László matematikus, publicista, pszichológus, játékfejlesztő, az ELTE Pszichológiai Intézetének és a Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek professzora. Ismeretterjesztő könyveiről, előadásairól ismert polihisztor. Előadásának témája a napjainkban hatalmas érdeklődést kiváltó a mesterséges intelligencia volt (érintve a következő területeket: emberi gondolkodás, gazdaságpszichológia, gondolkodási stratégiák, játékelmélet, logika és intuíció, matematikai statisztika, mesterséges intelligencia, módszertan, pszichológia, pszichometria), szokatlan megközelítésben.
• MI algoritmusok fejlődése
• „Bunyó” minden területen
• Hogyan fogjuk használni az MI-t
• MI használatának veszélyei
• MI beépülése a mindennapi életbe
• Jogi, etikai kérdések, szabályozás
Előadó: Mérő László matematikus, pszichológus
Képek


Tehetséggondozó programok


2017/18. tanév

2017. október 20-21.
26. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
A verseny megvalósítja a tehetséggondozó gimnáziumok közti hatékony hálózati együttműködést.
Fontos eszköz a tehetség-tanácsadás, a pedagógusok és a tehetségekkel foglalkozó intézmények (gimnáziumok, egyetemek (ELTE, BME)) közti kommunikáció szempontjából:
12 gimnázium, 33 tanuló, 6 kísérő tanár a meghívott iskolákból, 14 tanár a szervező gimnáziumból
a versenybizottság 3 tagja: Dr. Zsakó László (ELTE), Dr. Bérces György (ELTE), Dr. Lángi Zsolt (BME)
Képek

2017. november 23.
AUDI gyárlátogatás, Győr
Az elmúlt tanévben országos versenyeken eredményt elérő műszaki érdeklődésű tanulók számára:
45 tanuló és 2 kísérő tanár
Képek

2017. december 21.
Iskolai karácsonyi hangverseny, művészeti bemutató
A művészeti bemutató teszi lehetővé tehetségeink széles körű bemutatkozását.
A karácsonyi műsort 350 tanuló, szülő, pedagógus, meghívott vendég látta.
Képek

2018. január 19.
Játék a véletlennel
Foglakozás a programozás iránti érdeklődés felkeltésére.
Résztvevők: 3 iskola tanulói, összesen 18 fő.
Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Szakközépiskola, Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
A foglalkozást megtekinthették az iskolák meghívott képviselői is.
Előadó: Kiss Zsolt (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek

2018. április 11.
Költészet napi SLAM a Zrínyiben
Egy rendhagyó művészeti ág és az azt művelő tehetségek bemutatkozása.
Host: Karáth Anita tanárnő
Slammerek: Varga Vencel SPZ (iskolánk tanulója 11.N), Gömöri Eszter SPSz (meghívott előadó)
Bánóczi Beáta SPB (meghívott előadó), Pintét Kristóf SPB (meghívott előadó)
Résztvevők: iskolánk tanárai, tanulói (135 fő).
Szervező, egyben fellépő: Varga Vencel 11.N
Képek

2018. április 18.
A Szépirodalmi Műhely előadása: Parti Nagy Lajos Ibusár című műve
Rendező: Bajnóczy Zoltán tanár úr
Szereplők: Léber Lilien 12.A, Nagy Barnabás 11.A, Bogdán Rebeka 11.B, László Marcell 11.B, Jandó Ákos 12.A
Balázs Regina 11.B, Gál Flórián 11.A, Kintli Emese 11.B, Asszisztens: Markó István 10.A
Cél: színész tehetségeink bemutatkozása, felkészülés a Helikoni Ünnepségeken való bemutatkozásra, megmérettetésre.
Képek

2018. május 22.
Statisztikai mutatók becslése - Önvezető autó építő szakkör
Statisztikai mutatók becslése táblázatkezelő program segítségével
A zalaegerszegi járműipari tanpálya kutatási programjához kapcsolódva, a matematika, fizika, programozás területén tehetséges tanulók megtalálása, szűrése a célunk.
Kiemelt cél a tanulók ösztönzése a műszaki, informatikai tudományágakkal való mélyebb foglalkozásra.
Résztvevők: iskolánk 16 tanulója
Előadó: Kiss Zsolt (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek

2018/19. tanév

2018. szeptember 28.
Dablty a trendekről
Trunk Tamás (Dablty) blogger, vlogger és sneaker két előadást tartott „gólyáink” számára.
A Z generáció tagjainak adott betekintést a divat, a márkák és a trendek világába.
Résztvevők: iskolánk 63 előkészítő évfolyamos tanulója
Előadó: Trunk Tamás
Képek

2018. október 19-20.
27. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
A verseny megvalósítja a tehetséggondozó gimnáziumok közti hatékony hálózati együttműködést. Ösztönzi a természettudományok komplex tanulását.
Fontos eszköz a tehetség-tanácsadás, a pedagógusok és a tehetségekkel foglalkozó intézmények (gimnáziumok, egyetemek (ELTE, BME)) közti kommunikáció szempontjából:
Résztvevők: 14 gimnázium, 26 tanuló, 6 kísérő tanár a meghívott iskolákból, 10 tanár a szervező gimnáziumból,
és a versenybizottság 3 tagja: Dr. Zsakó László (ELTE), Dr. Bérces György (ELTE), Dr. Lángi Zsolt (BME)
Képek

2018. december 11.
ARDUINO programozása – foglalkozás a robotika és az AI iránti érdeklődés felkeltésére
Kreatív egyéni, ill. csoportmunka: áramkörök építése, programozása
Felhasznált eszközök: ARDUINO szerelőkészlet, laptop tanulónként
Az Arduino egy nyílt forráskódú elektronikai fejlesztőplatform, arra tervezve, hogy a különböző projektekben az elektronikus eszközök könnyebben kezelhetőek legyenek.
Résztvevők: iskolánk tizennégy 10. és 11. évfolyamos tanulói
Előadó: Pálovicsné Tusnády Katalin (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek

2019. március 27.
Nézőművészeti Kft. „A gyáva” című előadása
(rendező: Scherer Péter, szereplők: Scherer Péter, Kovács Krisztián)

Téma: a kábítószer-függőség
Az előadás után beszélgetés egy addiktológussal
Résztvevők: a gimnázium érdeklődő tanulói (66 fő), Karáth Anita tanárnő vezetésével
Előadó: Nézőművészeti Kft.
Képek

2019. április 15.
„Arany 200” emlékévhez kapcsolódó előadás: „Hallgatni Aranyt” – rendhagyó irodalomóra
A költészet napjához közel időzítve, az „Arany 200” emlékévhez kapcsolódó előadásnak adtunk helyet a Magyar Művészeti Akadémia jóvoltából.
Téma: Arany János munkásságának bemutatása rendhagyó irodalomóra keretében
Az előadás címe: (45 perces színészi bemutató, 3-4 budapesti színész érkezik és ad elő számunkra)
Résztvevők: 3 osztály (9.C/AJTP, 9.C, 9.B/Ny tanulói) Karáth Anita tanárnő vezetésével
Kép

2019. április 17.
A ZMG Szépirodalmi Műhelyének Kakukkfészek (Ken Kesey regénye alapján) című előadása
(rendező: Bajnóczy Zoltán tanár úr)

Az előadás az alábbi időpontokban volt megtekinthető a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban
(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)
2019. április 15. 13:30 óra
2019. április 16. 8:30 és 13:00 óra
2019. április 17. 8:30, 13:00 és 19:00 óra
Célja: színész tehetségeink bemutatkozása
Résztvevők: Iskolánk színház kultúra iránt érdeklődő tanulói, tanárai
Képek

2019/20. tanév
Gimnáziumunk 125. jubileumi tanéve!

2019. október 18-19.
28. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
A verseny megvalósítja a tehetséggondozó gimnáziumok közti hatékony hálózati együttműködést. Ösztönzi a természettudományok komplex tanulását.
Fontos eszköz a tehetség-tanácsadás, a pedagógusok és a tehetségekkel foglalkozó intézmények (gimnáziumok, egyetemek (ELTE, BME)) közti kommunikáció szempontjából:
Résztvevők: 15 gimnázium, 28 tanuló, 8 kísérő tanár a meghívott iskolákból, 10 tanár a szervező gimnáziumból,
és a versenybizottság 3 tagja: Dr. Zsakó László (ELTE), Dr. Bérces György (ELTE), Dr. Lángi Zsolt (BME)
Képek

2020. március 13-17.
A 29. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny a járvány miatt kialakult helyzet miatt az utolsó pillanatban halasztásra került!

2020/21. tanév

2020. október
A 29. Izsák Imre Gyula természettudományi versenyt a járvány miatt törölni kellett!

2020. december 1.
Tehetségmenedzsment workshop (ONLINE)
A workshop első felében három fiatal tehetséggel ismerkedhettek meg tanulóink, akikkel arról beszélgettek, hogy ki hol tart most, mik a területspecifikus kihívások a szakmájukban az adott területen.
A második részben kisebb csoportokban dolgoztak egy-egy fiatallal, kérdezhettek tőlük bármilyen témáról, ami érdekelte őket: sikerek, kudarcok, a lehetőségeikről, a választásokról, azok nehézségeiről, specializációról, esetleges váltásokról. Meséltek egyetemi, kollégiumi tapasztalataikról, a távoktatásról, online oktatásról, arról, hogy egyetemen hogyan dolgozzák fel a tömegoktatás élményét.
Résztvevők: Iskolánk érdeklődő tanulói, tanárai

2021/22. tanév

2021. október 22-23.
29. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
A verseny megvalósítja a tehetséggondozó gimnáziumok közti hatékony hálózati együttműködést. Ösztönzi a természettudományok komplex tanulását.
Fontos eszköz a tehetség-tanácsadás, a pedagógusok és a tehetségekkel foglalkozó intézmények (gimnáziumok, egyetemek (ELTE, BME)) közti kommunikáció szempontjából:
Résztvevők: 14 gimnázium, 28 tanuló, 6 kísérő tanár a meghívott iskolákból, 10 tanár a szervező gimnáziumból,
és a versenybizottság 3 tagja: Dr. Zsakó László (ELTE), Dr. Bérces György (ELTE), Dr. Lángi Zsolt (BME)
Képek

2021. december 11.
Pályaorientációs foglalkozás:
Novák Róbert tanár úr: A klímaváltozás földrajza. Van fenntartható fejlődés?
- A jelenlegi földrajz tantárgy tanításában megjelenik-e a klímaváltozás?
- A klímaváltozás kutatási módszerei napjainkban.
- Változások a légköri folyamatokban,a vízburokban.
- Milyen várható következményekkel,szcenáriókkkal kell számolnunk?
- Az ember és a természet közötti egyensúlyvesztés visszafordítható?
Résztvevők: Iskolánk érdeklődő tanulói, tanárai Képek

2022/23. tanév

2023. március 17-18.
30. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
A verseny megvalósítja a tehetséggondozó gimnáziumok közti hatékony hálózati együttműködést. Ösztönzi a természettudományok komplex tanulását.
Fontos eszköz a tehetség-tanácsadás, a pedagógusok és a tehetségekkel foglalkozó intézmények (gimnáziumok, egyetemek (ELTE, BME)) közti kommunikáció szempontjából:
Résztvevők: 14 gimnázium, 28 tanuló, 6 kísérő tanár a meghívott iskolákból, 10 tanár a szervező gimnáziumból,
és a versenybizottság 3 tagja: Dr. Zsakó László (ELTE), Dr. Bérces György (ELTE), Dr. Lángi Zsolt (BME)
Képek

2023. április 17.
Nagyhatalmi versenyfutás a felértékelődő Arktisz térségéért – „Szűzföld” a kibontakozó geostratégiai és geoökonómiai játszmák célkeresztjében
Előadó: Stárics Roland földrajz-történelem szakos pedagógus
A képzeletbeli költő szavával élve: „Hol egykor zord fagybirodalom állott, mára a hatalmas jég elmállott. Gyülekeznek a sötét fellegek, regionális és térségbeli hatalmak versengenek...” Ha érdekel a modernkor lopakodó térfoglalási sakkjátszmája és a hideg övezeti érdekütközések rejtett mozgatórugója, akkor állj velem kalandvágyó kincsvadásznak és XXI. századi északi-sarkköri sztratégosznak! Hogy mit tudok ígérni? Hát mindent, amire vágysz: nyersanyagot, gazdagságot, új kereskedelmi útvonalakat, no meg hírnevet és hatalmat! Az utóbbi évtizedekben mind nagyobb nemzetközi (nagyhatalmi és regionális hatalmi) figyelem hárul az Északi-sarkvidék térségére. Feltárjuk és értékeljük a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás vizsgált térségre gyakorolt hatásait (bányászat, ipar, közlekedés, kereskedelem, mezőgazdaság, megtelepedés, hadászat, politika) és számba vesszük a kiaknázható erőforrások jelentőségét. Megnevezzük a térségben vetélkedő hatalmakat, bemutatjuk aktivitásukat és motivációjukat. Csoportmunkában felsorakoztatjuk az ellenérdekelt hatalmak „felségjogi” igényeit, hangoztatott érveit és jogvitáit, majd pedig térképek, képek és szöveges források segítségével ütköztetjük az egyes álláspontokat.
Képek

2023/24. tanév

2023. október 20-21.
31. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
A verseny megvalósítja a tehetséggondozó gimnáziumok közti hatékony hálózati együttműködést. Ösztönzi a természettudományok komplex tanulását.
Fontos eszköz a tehetség-tanácsadás, a pedagógusok és a tehetségekkel foglalkozó intézmények (gimnáziumok, egyetemek (ELTE, BME)) közti kommunikáció szempontjából:
Résztvevők: 13 gimnázium, 25 tanuló, 6 kísérő tanár a meghívott iskolákból, 10 tanár a szervező gimnáziumból,
és a versenybizottság 3 tagja: Dr. Zsakó László (ELTE), Dr. Bérces György (ELTE), Dr. Lángi Zsolt (BME)
Képek

2024. április 16.
Az irodalom menő?!.
Élmény-alapú, személyes beszámolókkal színesített előadás az irodalomtanítás sokszínű és élményalapú lehetőségeiről személyes példákkal. Miként veszíthetjük el a versenyt nap, mint nap a villódzó képernyők gyorsaságán szocializálódó generációk figyelmét. Az előadás fotókkal, saját versekkel és egy dalszövegből készült zenés videoklippel zárult.
Előadó: Karáth Anita tanárnő (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium), költő, dalszöveg író.
Képek

2024. május 28.
A rockzene történelme - A Beatles-től a Yes együttesig.
 A 60-as évek popzenéjének megjelenése a swing és a jazz mellett. A popzene, mint életér-zés, az első generáció, az amerikai pophullám első képviselői: Elvis Presley, Fats Domino, J. L .Lewis, Little Richard, C. Berry.
 Anglia a 60-as években: élet a nagy háború után - az új generáció életfelfogása, a popzene megjelenése. Fény a sötétben.
 Mit köszönhetünk a Beatles-nek?
 A popzene új hullámainak megjelenése:  Az amerikai blues képviselői: B. B. King, J. Whiterspoon, A. Lee, M. Waters és a többiek.
 Fajgyűlölet az USA-ban,a feketék hatása az amerikai popzenére.
 Az angliai british blues megjelenése: J. Mayall és A. Corner a brit blues atyjai és követői, E. Clapton az isten, P. Green, M. Fleetwood, M. Taylor, R. Wood, K. Richard.
 A country hatása a popzenére: W. Guthrie, J. Cash, D. Parton és a többiek.
A Bob Dylan jelenség.
 A rock megjelenése, térhódítása, virágkora a 70-es évek elején.
 Irányzatok: blues rock - Traffic, Cream, Free, M. Mann, Faces.
 Művészet a rockzenében: King Crimson, Colosseum, ELP, Yes, Pink Floyd, Kansas, Genesis a rock legmagasabb szintre emelése.
 Woodstock nemzedéke, a hippy korszak virággyermekei.
 A hard rock kibontakozása: Uriah Heep, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin a négy nagy alapegyüttes és követői.
 Amerikában a rockzene térhódítása, mainstreammé válása.
 Az amerikai rockzene reprezentánsai: Byrds, B. Dylan, CSNandY, Doors, J. Hendrix, The Band, Chicago.
 A Rolling Stones: akik mindent túléltek, még a saját halálukat is.
 A reggae megjelenése: B. Marley, egy generáció és egy nemzet hőse.
 A rockzene hanyatlása a 70-es évek közepétől, új irányzatok a popzenében.
 Mit hagyott hátra a 70-es évek rockzenéje?
Előadó: Novák Róbert tanár úr (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
Képek


Képzések


2017/18. tanév

2018. február 26-28.
Tehetségmentor képzés
Az Új Nemzedék Központ kihelyezett, 30 órás, akkreditált pedagógus-továbbképzést tartott a Zrínyi gimnáziumban:
„Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára. Tehetségmentor képzés tehetséggondozó szakemberek részére” címmel.
Résztvevők: 24 pedagógus (8-an iskolánkból)

 


www.zmgzeg.edu.hu
Látogatók 2020. jan. 1. óta
(Pageviews: a megnyitott oldalak száma)
Flag Counter