Zalaegerszegi Zrínyi Miklós GimnáziumFőoldal - Bemutatkozunk - Az iskola története

Az iskola története

A gimnázium épülete A reformkorban kérte először a város egy gimnázium felállítását. Hosszú idő után csak 1895. március 17-én sikerült Kovács Károly polgármesternek kiharcolnia a működési engedélyt. A tanítás még abban az évben elindult két osztállyal, egyelőre a polgári iskolában. Az intézmény igazgatója a nagyváradi főreáliskola éléről áthelyezett Vidovich Bonaventure lett. Az új főgimnázium építésére tervpályázatot írtak ki, melyet Grauer Géza nyert el. Az építkezést Morandini Tamás műépítész irányította. 1897. augusztus 26-án ünnepélyesen megnyithatták az intézetet. A falak közt jeles tanárok oktatták az ifjúságot, köztük Tuczy János és Borbély György. Ez utóbbi javaslatára létesült önálló városi múzeum a későbbiek folyamán.

Az I. Világháború alatt hadikórház működött az iskolában. A háborúban Kulcsár Gyula tanár és 21 diák vesztette életét. Emléküket 1925-ben márványtáblán örökítették meg az előcsarnokban. 1923-ban Deák Ferenc nevét vette fel a főgimnázium. A húszas években Suszter Oszkár és Móra János tanárok tevékenysége volt kiemelkedő. Az önképzőköröket segítve sokoldalú nevelőmunkát fejtettek ki.

A II. világháborúban katonai kórház települt az intézménybe. 1944-ben a német megszállás miatt csonka tanévet zárt az iskola. Ősszel pedig októbertől szünetelt a tanítás, és csak a harcok megszűnése után, 1945. április 11-én kezdődött meg újra. A hadiesemények miatt csak 212-en fejezték be a tanulmányikat. Mivel az épületben a Nyugati Hazatelepítés városi bizottsága működött, a város más iskoláiban helyezték el a gimnáziumi osztályokat.

Az első zavartalan tanév 1947-ben kezdődött. 1950-ben négyosztályos gimnáziummá alakult, s megindult az esti felnőttoktatás. Ebben az évben vette fel Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér nevét. A gimnáziumi osztályok mellett szakközépiskolai csoportok is indultak. 1966-tól orosz-német nyelvi, majd matematika-fizika tagozatos osztályokat is szerveztek. A 70-es évek közepén az elsők között csatlakozott az iskola a fakultatív rendszerű oktatás kísérletéhez. Ezzel együtt újra tiszta profilú gimnáziummá alakult.

A 70-es évek második felében jelentős változáson ment át a gimnázium: speciális tagozatú osztályok indultak matematikából, németből, angolból. Bővült a fakultatív tárgyak köre, lehetővé vált a szabad idegennyelv-választás. 1972 októberében került a helyére a vörösmárványból alkotott Zrínyi-szobor. A felújított iskolai könyvtárat Keresztury Dezső avatta fel 1975-ben. 1989-ben a tanulók kezdeményezésére megalakult a Zrínyi Miklós Diákszövetség. 1990-ben az iskola II. világháborús halottainak és áldozatainak emlékére márványtáblát avatott.

1991. május 30-án megalakult a Zrínyi Miklós Alma Mater Egyesület, majd az egyesület kezdeményezésére 1992-ben a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány. A Zalaegerszeg város Önkormányzatától 1992-ben kapott rendkívüli jutalomból két új alapítvány létesült: egyik a tehetséges tanulók jutalmazására, másik a tanárok díjazására (Móra János-emlékgyűrű).

 

Az új tornateremIskolánk 1996 tavaszán ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Maradandó emlékek egész sora (emlékkönyv, emlékérem, kiállítások, művészeti bemutatók, tudományos előadások, Wlassics-emléktábla, Deák-szobor) őrzi az ünnepi esemény hangulatát. 1997 szeptemberében újra indult a nyolcévfolyamos gimnáziumi képzés is. Az új képzési forma mellett a négy évfolyamos gimnáziumban speciális matematika, speciális nyelv (angol, német), reál valamint humán tagozatokon folyt az oktatás. A Zrínyi Miklós Gimnázium 1997-től ECL nyelvvizsga - szervezőközpont és vizsgáztatási helyszín. 1998 őszén az új tornaterem avatási ünnepségére került sor. A felújított alagsorban üzemelni kezdett a régóta várt menza.

2001. augusztus 10–17. között iskolánk a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal közösen szervezte meg a 8. Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát.

2001/02-es tanévben elindult gimnáziumunkban az Arany János Tehetséggondozó Program. Ezzel egyidőben kialakult a gimnázium jelenlegi oktatási struktúrája, amely megfelel korunk elvárásainak.

2003-ban jelent meg először a Tablók Könyve, amely az első érettségiző osztálytól, 1902-től kezdődően 2003-ig, majd a második kiadása 2014-ig tartalmazta a tablóképeket.

2009. október 9-én végre megvalósult a „100 éves álom”: az épület homlokzati fülkéibe felkerültek a Tudomány és a Művészet szobrai, amelyeket Szabolcs Péter szobrászművész készített. Az anyagi fedezetet a ─ megvalósítás érdekében létrehozott Szobrokért Alapítvány közreműködése mellett ─ nagylelkű adakozók felajánlásaiból sikerült előteremteni.

2011-ben készült el a napóra – Szényi Zoltán tanár úr alkotása – az épület déli falára. 2012 júniusában új szoborral gazdagodott gimnáziumunk. Ekkor avattuk fel a megszűnt városi Pais-iskolából hozzánk került Pais Dezső szobrát (Fischer György szobrászművész alkotását) és a körülötte kialakított pihenő parkot.

2013. január 1-től törvényi változás következtében Zalaegerszeg város helyett a magyar állam fenntartása alá került a gimnázium.

2016. november 24-én került sor az iskolai tornaterem névadó ünnepségére. A tantestület javaslatára Rozsnyói Sándor Tornacsarnok nevet vette fel.

Az évek során vállalt felkészítő órák és szakkörök eredményességét is mutatják diákjaink tanulmányi versenyeken elért helyezései. Ezzel együtt több tanárunk országos és városi elismerést kapott. A kiemelkedő közép- és emelt szintű érettségi vizsgák eredményei, valamint az OKTV-én és egyéb versenyeken elért diáksikereink a tantestület felsőfokú tanulmányokra való példás felkészítő munkájának bizonyítékai.

Gimnáziumunk tantestülete dr. Vajda István igazgatósága idején (1988–93) a társadalmi változáshoz igazodó magas szakmai színvonal megtartására törekedett, majd 1993-tól 2020-ig Horváth Attila igazgatósága alatt a gimnázium az újszerű osztálytípusok, helyi tantervek és óratervek bevezetésével tovább növelte az oktató és nevelő munka eredményességét, az iskola presztizsét.

A gimnázium szellemisége mindannyiunkat évtizedek óta összeköt

Gimnáziumunk fennállásának 125. tanévét új Zrínyi-tablóval, iskolatörténeti kiállítással, két rendhagyó kiadvánnyal (jubileumi emlékkönyv és szépirodalmi kötet) és több jubileumi emléktárggyal (pl. jubileumi logóval ellátott pólók, pulóverek és asztali naptár) tettük emlékezetessé. Sajnos a világméretűvé duzzadó COVID-19-járvány és a kapcsolódó korlátozások felülírták az eredetileg tervezett, nagyszabású jubileumi esemény- és programsorozatot. Nagy sikert aratott az új Zrínyis-tabló felavatása, a szépirodalmi kötet bemutatása és az iskolatörténeti kiállítás megnyitója, viszont sajnálatos módon elmaradtak olyan nagyszabású, jól előkészített programjaink, mint a Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny, a Zrínyis példaképek: karrierek, pályafutások, életutak” című pályaorientációs nap, művésztanáraink és egykori diákjaink képzőművészeti kiállítása, az érettségi találkozók központi napja, valamint a jubileumi ünnepségsorozat „megkoronázásának” szánt jubileumi gálaműsor, benne egykori diákjaink művészi előadásaival és a nosztalgiakórus énekes-zenés produkcióival.

Az intézmény Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Minősített Tehetségműhely, valamint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye.

A gimnázium volt diákjainak az alma materhez való hűségét fejezik ki alapítványaik és díjaik:

 •  Suszter Oszkár (1965) és Keresztury Dezső (1978) irodalmi díj,

 •  Keresztury Mária zenei díj (1978),

 •  Boleratzky Gyula történelmi díj (1985),

 •  Izsák Imre Gyula (1989) és Winterl József Jakab (1990) természettudományi díj,

 •  Dr. Vida Sándor filozófiai díj (1995),A lépcsőház díszítése

 •  Rozsnyói Sándor sportdíj (1995),

 •  Dr. Buzády Tibor közösségvezetői díj (1996),

 •  Zrínyi-emlékérem (1985),

 •  Kovács Lajos Ösztöndíj Alapítvány (1991),

 •  Pérk Ferenc Emlék Alapítvány (1991),

 •  A Gimnázium legsikeresebb tanára Díj (2008),

 •  Farkas Gyula idegennyelvi Díj (2011),

 •  A Gimnázium Nyelvvizsga Bajnoka Díj (2011),

 •  Horváth Imre-díj (2015).

A gimnázium sokirányú, eredményes munkáját 1980-ban és 2008-ban "Pro Urbe" kitüntetéssel ismerte el Zalaegerszeg városa. 1996-ban a Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés pedagógiai nívódíjat, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig a város aranycímerét és emléklapját adományozta az iskolának.


www.zmgzeg.edu.hu
Látogatók 2020. jan. 1. óta
(Pageviews: a megnyitott oldalak száma)
Flag Counter